สินค้า

จำหน่าย ขายน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่รถยนต์ “คุ้มค่าคุ้มราคา”

น้ำมันหล่อลื่น

      

Motul โมตุล H-TECH100 PLUS 5W30

฿ 1,750.00

MOTUL โมตุล CRDi ดีเซล 5W30

฿ 2,500.00

LIQUIMOLY ลิควิ โมลี่ MOLYGEN DPF 5W-30

฿ 1,890.00

LIQUI MOLY ลิควิ โมลี่ LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40

฿ 2,190.00

LIQUIMOLY ลิควิ โมลี่ TOP TEC 4605 5W-30

฿ 2,190.00

LIQUIMOLY ลิควิ โมลี่ SPECIAL TEC AA DISEL 10W-30

฿ 1,990.00

LIQUI MOLY ลิควิ โมลี่ SUPER LEICHTLAUF 10W-40

฿ 1,990.00

Bangchak บางจาก FURiO F1 SAE 5W-30

฿ 1,140.00

Bangchak บางจาก FURiO F1 SAE 5W-40

฿ 1,140.00

Bangchak บางจาก FURiO F2 ดีเซล 10W30 /15W40

฿ 695.00

BANGCHAK บางจาก จีอี NGV SAE 15W-40

฿ 400.00

Caltex Delo คาลเท็ก เดโล่ สปอร์ต ซินฯ เบลน 15W-40

฿ 875.00

CALTEX HAVOLINE คาลเท็ก ฮาโวลีน ซินฯ เบลน แก๊ส 10W-40

฿ 755.00

CALTEX HAVOLINE คาลเท็กซ์ ฮาโวลีน ซินฯ เบลน 10W-40

฿ 790.00

CALTEX DELO SILVER คาลเท็กซ์ เดโล่ ซิลเวอร์ 40

฿ 555.00

CALTEX คาลเท็กซ์ ดีเซลออยล์ 15W-40

฿ 425.00

CALTEX DELO คาลเท็กซ์ เดโล่ 400 NG 15W-40

฿ 565.00

CALTEX Delo คาลเท็กซ์ เดโล่ โกล์ดอัลตร้า 15W-40

฿ 830.00

CASTROL MAGNATEC คาสตรอล แม็กนาเทค 10W-40

฿ 920.00

CASTROL MAGNATEC คาสตรอล แม็กนาแท็ค PICK-UP 10W-30

฿ 1,005.00

CASTROL MAGNATEC คาสตรอล แม็กนาแท็ค PICK-UP 15W-40

฿ 1,000.00

CASTROL EDGE น้ำมันเครื่อง คาสตรอล เอจ 5W-30

฿2,100.00

CASTROL EDGE คาสตรอล เอจ 5W-40

฿ 2,100.00

CASTROL EDGE คาสตรอล เอจ PICK-UP 5W-30

฿ 2,015.00

ELF เอลฟ์ 900 FTX 5W30 / FTA 5W40

฿ 1,135.00

ELF เอลฟ์ ดีเซล 900 FTX 5W-30

฿ 1,660.00

ELF เอลฟ์ อีโวลูชั่น 700 FT 10W-40

฿ 680.00

ELF เอลฟ์ ดีเซล 550 CR 10W-30

฿ 670.00

ELF เอลฟ์ ดีเซล 300 TF 20W-50

฿ 545.00

ELF เอลฟ์ ดีเซล 500 TDX 15W40

฿ 645.00

ELF เอลฟ์ 100 SD เบอร์ 40

฿ 490.00

ENEOS DIESEL PLUS เอเนออส ดีเซล พลัส 10W30 / 15W40

฿ 690.00

ENEOS เอเนออส ท็อป เรซซิ่ง 10W-30

฿ 495.00

NEOS SUSTINA เอเนออส ซัสทิน่า SN 0W-20

฿ 1,100.00

ENEOS SUSTINA เอเนออส ซัสทิน่า SN 5W-30 / 5W-40

฿ 1,850.00

ENEOS SUSTINA เอเนออส ซัสทิน่า SN 0W-50

฿ 1,805.00

ENEOS เอเนออส ท็อป เรซซิ่ง 10W-40

฿ 650.00

ENEOS เอเนออส ซุปเปอร์ ฟูลลี่ 5W30 / พรีเมียม ฟูลลี่ 5W40

฿ 1,200.00

ENEOS เอเนออส ECO FULLY Syn 0W-20

฿ 635.00

ENEOS เอเนออส คอมมอนเรล ฟูลลี่ ซิน 5W-30

฿ 1,855.00

ENEOS เอเนออส เทอร์โบ ฟลูลี่ซินฯ 5W40

฿ 1,650.00

ENEOS เอเนออส คอมมอนเรล CK-4 10W-30

฿ 875.00

ENEOS เอเนออส เทอร์โบ ดีเซล CK-4 15W40

฿ 875.00

ENEOS น้ำมันเครื่อง เอเนออส คอมมอนเรล พลัส 10W-30 / เทอร์โบ คอมมอนเรล 15W-40

฿ 790.00

Mobil โมบิล 1 5w30 / 5W50 / 0W40

฿ 1,790.00 – 2,140.00

MOBIL 1 โมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40

฿ 2,900.00

MOBIL โมบิล ซุปเปอร์ 1000 X2 20W-50

฿ 650.00

MOBIL โมบิล ซูเปอร์ 2000 X2 10W-40

฿ 975.00

MOBIL โมบิล ซุปเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40

฿ 845.00

Mobil โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด 10W-30

฿ 960.00

MOBIL โมบิล เดลแวค ซุปเปอร์1400 15W-40

฿ 720.00

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซุปเปอร์ ซินเทติค 0W-20

฿ 1,325.00

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซุปเปอร์ ซินเทติค 0W-30

฿ 1,325.00

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซุปเปอร์ ซินเทติค 0W-40

฿ 1,325.00

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซินเทติค 5W-40

฿ 1,100.00

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซินเทติค NGV 5W-40

฿ 1,100.00

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า เรซซิ่ง ซินเทติค 5W-50

฿ 1,375.00

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า เซมิ ซินเทติค 10W-40

฿470

PTT PERFORMA ปตท เพอร์ฟอร์ม่า NGV 10W-40

฿ 505.00

PTT PERFORMA ปตท.เพอร์ฟอร์มา แก๊ส เทค 15W-40

฿ 420.00

PTT DYNAMIC ไดนามิค ซูเปอร์ คอมมอนเรล 5W-30 / 5W-40

฿ 2,130.00

PTT DYNAMIC COMMONRAIL ปตท ไดนามิค คอมมอนเรล 10W-30

฿ 725.00

PTT DYNAMIC ปตท ไดนามิค พรีเมียร์ 15W-40

฿ 650.00

PTT DYNAMIC PLUS ปตท. ไดนามิค พลัส 15W-40

฿ 600.00

PTT DYNAMIC PLUS ปตท. ไดนามิค พลัส 20W-50

฿ 600.00

PTT ปตท V-120 SAE 40

฿ 330.00

PULZAR เพาว์ซ่าร์ PZR ซูปเปอร์ ซินเทติค 5W-40

฿ 1,425.00

PULZAR เพาว์ซ่าร์ HYPERMAX ฟูลลี่ ซินเทติค 5W-30

฿ 1,855.00

PULZAR เพาว์ซ่าร์ HYPERMAX ฟูลลี่ ซินเทติค 5w40

฿ 1,905.00

PULZAR เพาว์ซ่า PZR เซมิฯ ซินเทติค 10W-40

฿ 610.00

PULZAR เพาว์ซ่า ไฮเปอร์แม็กซ์ คอมมอนเรล 10W-30

฿ 765.00

PULZAR ไฮเปอร์แมกซ์ พาวเวอร์ คอมมอนเรล 10W-30

฿ 645.00

PULZAR เพาว์ซ่าร์ ลองไลฟ์ โกลด์ 20W-50

฿ 615.00

PULZAR เพาว์ซ่าร์ LONG LIFE Z-7 20W-50

฿ 545.00

PULZAR เพาวซ่าร์ ซุปเปอร์ HD 30 / 40 / 50

฿ 415.00

SHELL HELIX ULTRA เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 0W-40

฿ 2,150.00

SHELL HELIX ULTRA เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล 0W-40

฿ 2,300.00

SHELL HELIX เชลล์ เฮลิกส์ HX-8 5W40

฿ 1,250.00

SHELL HELIX เชลล์ เฮลิกส์ HX-8 0W-20 Eco-Car

฿ 800.00

SHELL HELIX เชลล์ เฮลิกซ์ HX-8 ดีเซล 5W-30

฿ 1,450.00

SHELLl เชลล์ เฮลิกส์ HX-7 5W-40 /10W-40 แก๊ส

฿ 695.00

SHELL HELIX เชลล์ เฮลิกซ์ HX-7 ดีเซล 10W-30

฿ 1,150.00

SHELL เชลล์ เฮลิกส์ HX-5 ดีเซล 15W-40

฿ 705.00

TRANE เทรน S7 พาวเวอร์แม็กซ์ 15W-40

฿ 725.00

TRANEเทรน S7 พาวเวอร์แม็กซ์ 20W-50

฿ 725.00

VALVOLINE วาโวลีน ดีเซล ซินเทติค 5W30 / 5W40

฿ 1,850.00

TRANE เทรน S4 เทอร์โบ พลัส 20W-50

฿ 550.00

TOYOTA โตโยต้า เซมิ ซินเทติค SN 10W-30

฿ 750.00

TOYOTA โตโยต้า เซมิ ซินเทติค ดีเซล 10W-30

฿ 795.00

VALVOLINE วาโวลีน ซินพาวเวอร์ ซินเทติค 5W-30 / 5W-40

฿ 1,675.00

VALVOLINE MAXLIFE วาโวลีน แม็กไลฟ์ 10W-40

฿ 840.00

VALVOLINE DURABLEND วาโวลีน ดูราเบลน 10W-40

฿ 740.00

VALVOLINE POWER COMMONRAIL วาโวลีน เพาว์เวอร์ คอมมอนเรล 10W-30

฿ 805.00

VALVOLINE SUPER COMMONRAIL วาโวลีน ซุปเปอร์ คอมมอนเรล 15W-40

฿ 840.00

VALVOLINE MAXLIFE วาโวลีน แม็กไลฟ์ ดีเซล ซินเทติค 10W-40

฿ 925.00

LIQUIMOLY ลิควิ โมลี่ TOP TEC 4605 5W-30 / LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40 1 ลิตร

฿ 580.00

LIQUIMOLY ลิควิ โมลี่ SPECIAL TEC AA DISEL 10W-30 / SUPER LEICHTLAUF 10W-40 1 ลิตร

฿ 420.00

LIQUIMOLY ลิควิ โมลี่ MOLYGEN DPF 5W-30 1ลิตร

฿ 580.00

MOTUL โมตุล H-TECH 100 PLUS 5w30 / 10W40 1ลิตร

฿ 385.00

MOTUL โมตุล CRDi ดีเซล 5W30 / 5W40 ขนาด 1 ลิตร

฿ 320.00

BANGCHAK บางจาก จีอี NGV SAE 15W-40 1 ลิตร

฿ 130.00

CALTEX DELO SILVER คาลเท็กซ์ เดโล่ ซิลเวอร์ 40 1 ลิตร

฿ 130.00

CASTROL EDGE คาสตรอล เอจ PICK-UP 5W-30 1 ลิตร

฿ 360.00

CASTROL EDGE คาสตรอล เอจ 5W-30 1 ลิตร

฿ 500.00

CASTROL MAGNATEC คาสตรอล แม็กนาเท็ค 10W-40 1 ลิตร

฿ 285.00

CASTROL MAGNATEC คาสตรอล แม็กนาแท็ค PICK-UP 10W-30 1 ลิตร

฿ 220.00

CASTROL MAGNATEC คาสตรอล แม็กนาแท็ค PICK-UP 15W-40 1 ลิตร

฿ 220.00

ELF เอลฟ์ อีโวลูชั่น 900 FTX 5W30 / FTA 5W40 1 ลิตร

฿ 365.00

ELF เอลฟ์ ดีเซล 900 FTX 5W30 1 ลิตร

฿ 295.00

ELF เอลฟ์ อีโวลูชั่น 700 FT 10W40 1 ลิตร

฿ 190.00

ELF เอลฟ์ ดีเซล 550 CR 10W-30 1 ลิตร

฿ 130.00

ELF เอลฟ์ ดีเซล 500 TDX 15W40 1 ลิตร

฿ 125.00

ENEOS เอเนออส ซุปเปอร์ ฟูลลี่ ซินฯ 5W30 / พรีเมียม ฟูลลี่ 5W40 1 ลิตร

฿ 250.00

ENEOS เอเนออส อีโค่ ฟูลลี่ซิน 0W-20 1 ลิตร

฿ 185.00

ENEOS เอเนออส ท็อป เรซซิ่ง 10W-30 1ลิตร

฿ 150.00

ENEOS เอเนออส ท็อป เรซซิ่ง 10w-40 1ลิตร

฿ 165.00

ENEOS เอเนออส คอมมอนเรล ฟลูลี่ซินฯ 5W-30 / เทอร์โบ ฟลูลี่ซินฯ 5W-40 1 ลิตร

฿ 235.00 – 290.00

ENEOS เอเนออส คอมมอนเรล พลัส 10W-30 1ลิตร

฿ 140.00

ENEOS เอเนออส คอมมอนเรล CK-4 10W-30 1 ลิตร

฿ 150.00

ENEOS เอเนออส ดีเซล พลัส 15W-40 1 ลิตร

฿ 125.00

MOBIL โมบิล 1 5W-30 / 5W-50 / 0W-40 1 ลิตร

฿ 465.00 – 560.00

Mobil โมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40 1 ลิตร

฿ 420.00

MOBIL โมบิล ซุปเปอร์ 1000 X2 20W-50 1ลิตร

฿ 175.00

Mobil โมบิล ซุปเปอร์ 2000 X2 10W-40 1 ลิตร

฿ 255.00

MOBIL โมบิล ซุปเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 1 ลิตร

฿ 165.00

Mobil โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด 10W-30 1 ลิตร

฿ 190.00

Mobil โมบิล เดลแวค ซุปเปอร์1400 15W-40 1ลิตร

฿ 140.00

PTT ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซุปเปอร์ ซินเทติค 0W-30 1 ลิตร

฿ 420.00

PTT ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซุปเปอร์ ซินเทติค 0W-40 1 ลิตร

฿ 420.00

PTT ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซินเทติค 5W-40 1 ลิตร

฿ 355.00

PTT ปตท เพอร์ฟอร์ม่า ซินเทติค NGV 5W-40 1 ลิตร

฿ 355.00

PTT ปตท เพอร์ฟอร์ม่า เรซซิ่ง ซินเทติค 5W-50 1 ลิตร

฿ 405.00

PTT ปตท เพอร์ฟอร์ม่า เซมิ ซินเทติค 10w40 1 ลิตร

฿ 160.00

PTT ปตท เพอร์ฟอร์ม่า NGV 10W-40 1ลิตร

฿ 160.00

PTT ปตท ไดนามิค คอมมอนเรล 10W-30 1ลิตร

฿ 145.00

PTT ปตท ไดนามิค พรีเมียร์ 15W-40 1ลิตร

฿ 125.00

PTT ปตท ไดนามิค พลัส 15W-40 1ลิตร

฿ 120.00

ปตท. ไดนามิค พลัส 20W-50 1ลิตร

฿ 120.00

PTT ปตท วี-120 SAE 40 1 ลิตร

฿ 85.00

PULZAR เพาว์ซ่า PZR เซมิฯ ซินเทติค 10W-40 1ลิตร

฿ 160.00

PULZAR เพาว์ซ่าร์ LONG LIFE Z-7 20W-50 1ลิตร

฿ 110.00

SHELL เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 0W-40 1ลิตร

฿ 515.00

SHELL เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล 0W-40 1ลิตร

฿ 515.00

SHELL เชลล์ เฮลิกส์ HX8 0W-20 Eco-Car 1 ลิตร

฿ 350.00

SHELL เชลล์ เฮลิกซ์ HX8 ดีเซล 5W-30 1 ลิตร

฿ 370.00

SHELL เชลล์ เฮลิกส์ HX7 5W-40 / 10W-40 แก๊ส ขนาด 1 ลิตร

฿ 195.00

SHELL เชลล์ เฮลิกซ์ HX7 ดีเซล 10W-30 1 ลิตร

฿ 220.00

SHELL เชลล์ เฮลิกส์ HX5 15W-40 1ลิตร

฿ 275.00

VALVOLINE วาโวลีน ซินพาวเวอร์ ซินเทติค 5W-30 1 ลิตร

฿ 465.00

VALVOLINE วาโวลีน ซินพาวเวอร์ ซินเทติค 5W-40 1 ลิตร

฿ 465.00

VALVOLINE วาโวลีน ดีเซล ซินเทติค 5W-30 1 ลิตร

฿ 340.00

VALVOLINE วาโวลีน ดีเซล ซินเทติค 5W-40 1 ลิตร

฿ 340.00

VALVOLINE วาโวลีน แม็กไลฟ์ 10W-40 1 ลิตร

฿ 260.00

VALVOLINE วาโวลีน ดูราเบลน 10W-40 1 ลิตร

฿ 245.00

VALVOLINE วาโวลีน เพาว์เวอร์ คอมมอนเรล 10W-30 1 ลิตร

฿ 165.00

VALVOLINE วาโวลีน ซุปเปอร์ คอมมอนเรล 15W-40 1 ลิตร

฿ 175.00

น้ำมันมอเตอร์ไซค์

MOTUL โมตุล 7100 4T 10W-40 [สังเคราะห์แท้]

฿ 580.00

CASTROL คาสตรอล POWER-1 4T 10W-30 1 ลิตร

฿ 155.00

MOTUL โมตุล 7100 4T 15W-50 [สังเคราะห์แท้]

฿ 615.00

CASTROL คาสตรอล POWER-1 4T 10W-30 0.8 ลิตร

฿ 130..00

MOTUL โมตุล H-TECH 100 4T 10W-40

฿ 300.00

CASTROL คาสตรอล ACTIV 4T 20W-40 1 ลิตร

฿ 120.00

MOTUL โมตุล 3000พลัส 4T 20W-50

฿ 240.00

CASTROL คาสตรอล ACTIV 4T 20W-40 0.8 ลิตร

฿ 100.00

MOTUL โมตุล สกู๊ตเตอร์ เอ็กซ์เปิร์ต LE 4AT 10W30

฿ 190.00

CASTROL คาสตรอล POWER-1 AUTO 4-AT 0.8 ลิตร

฿ 165.00

CASTROL คาสตรอล Activ Automatic 4-AT 0.8

฿ 130.00

CASTROL คาสตรอล GO! 2T 1 ลิตร

฿ 130.00

CASTROL คาสตรอล GO! 2T 0.5 ลิตร

฿ 80.00

CASTROL น้ำมันเกียร์ คาสตรอล เกียร์ MTX 20W-40

฿ 125.00

ENEOS เอเนออส ฟูลลี่ ซินเธติค 4T

฿ 295.00

ENEOS เอเนออส โมโต 4T 10W40

฿ 125.00

ENEOS เอเนออส 4AT JASO MB 10W-40

฿ 120.00

PTT ปตท. ชาเลนเจอร์ ซินเทติค 2T

฿ 220.00

PTT ปตท ชาเลนเจอร์ ซินเทติค 4T 10W-40

฿ 215.00

PTT CHALLENGER ปตท ชาเลนเจอร์ 4T 10W40

฿ 100.00

ปตท ชาเลนเจอร์ 4T-AT 10W40

฿ 120.00

PTT ปตท ไฮสปีด 2T

฿ 100.00

PTT ปตท ไฮสปีด 4T 1 ลิตร

฿ 105.00

PTT ปตท ไฮสปีด 4T 0.8 ลิตร

฿ 90.00

PTT ปตท แมกซ์ สปีด 4T 1 ลิตร

฿ 95.00

PTT ปตท แม็กซ์ สปีด 4T 0.8 ลิตร

฿ 80.00

SHELL เชลล์ แอ๊ดวานซ์ อัลตร้า 4T 10W40

฿ 380.00

SHELL เชลล์ แอ๊ดวานซ์ อัลตร้า 4T 15W50

฿ 420.00

SHELL เชลล์ แอ๊ดวานซ์ 4T AX7 10W40 MA2 1 ลิตร

฿ 195.00

SHELL เชลล์ แอ๊ดวานซ์ 4T AX7 10W40 MA2 0.8 ลิตร

฿ 160.00

Shell เชลล์ แอ๊ดวานซ์ 4AT AX7 10W40 Scooter

฿ 155.00

SHELL เชลล์ แอ๊ดวานซ์ 4T AX5 15W40 MA 1 ลิตร

฿ 145.00

SHELL เชลล์ แอ๊ดวานซ์ VSX 2T 1 ลิตร

฿ 160.00

SHELL เชลล์ แอ๊ดวานซ์ VSX 2T 0.5 ลิตร

฿ 95.00

HONDA ฮอนด้า โปรเทค 4T (ฝาแดง) 1 ลิตร

฿ 125.00

HONDA ฮอนด้า โปรเทค 4T (ฝาแดง) 0.7 ลิตร

฿ 100.00

HONDA ฮอนด้า โปรเทค โกล์ด 4T MA 10W-30 รุ่นหัวฉีด (ฝาน้ำเงิน) ขนาด 0.8 ลิตร

฿ 100.00

HONDA ฮอนด้า โปรเทค โกล์ด 4-AT MB (ฝาเทา) 0.8 ลิตร

฿ 115.00

น้ำมันเกียร์ออโต้

AISIN ไอซิน AFW+

฿ 815.00

AISIN ไอซิน CFEx

฿ 1,000.00

CALTEX ฮาโวลีน ATF-J ฮาโวลีน 4 ลิตร

฿ 745.00

CALTEX ฮาโวลีน ATF-J ฮาโวลีน 1 ลิตร

฿ 210.00

CALTEX คาลเท็กซ์ ฮาโวลีน ฟูลซิเธติก มัลติ-วิฮิเคล 4 ลิตร

฿ 820.00

CALTEX คาลเท็กซ์ ฮาโวลีน ฟูลซิเธติก มัลติ-วิฮิเคล 1 ลิตร

฿ 245.00

CALTEX คาลเท็กซ์ ฮาโวลีน ฟูลซิเธติก CVT ฟลูอิค

฿ 925.00

CALTEX คาลเท็กซ์ เท็กซ์ซาเมติค 1888 5 ลิตร

฿ 760.00

CALTEX คาลเท็กซ์ เท็กซ์ซาเมติค 1888 1 ลิตร

฿ 195.00

CASTROL คาสตรอล ATF DEX III

฿ 180.00

CASTROL คาสตรอล ทรานซ์แม็กซ์ มัลติวิฮิเคิล ATF

฿ 230.00

Eneos เอเนออส ซัสทีน่า เกียร์ พรีเมียม CVT ฟลูอิด 4 ลิตร

฿ 975.00

Eneos เอเนออส ซัสทีน่า เกียร์ พรีเมียม CVT ฟลูอิด 1 ลิตร

฿ 295.00

ENEOS เอเนออส ATF D6-LV 4 ลิตร

฿ 865.00

ENEOS เอเนออส ATF D6-LV 1 ลิตร

฿ 250.00

ENEOS เอเนออส ATF มัลติ 4 ลิตร

฿ 605.00

ENEOS เอเนออส ATF มัลติ 1 ลิตร

฿ 175.00

HONDA ฮอนด้า ATF DW-1 3 ลิตร

฿ 630.00

HONDA ฮอนด้า ATF DW-1 1 ลิตร

฿ 225.00

HONDA ฮอนด้า เกียร์ CVTF 3.5 ลิตร

฿ 690.00

HONDA ฮอนด้า เกียร์ CVTF 1 ลิตร

฿ 210.00

MOBIL โมบิล เกียร์ ATF 220 5 ลิตร

฿ 780.00

MOBIL โมบิล เกียร์ ATF 220 1 ลิตร

฿ 175.00

Mobil โมบิล ATF 3309

฿ 305.00

Mobil โมบิล มัลติเพอร์โพส ATF

฿ 220.000

PTT ปตท ออโต้แมท ATF-1A 4 ลิตร

฿ 435.00

PTT ปตท ออโต้แมท ATF-1A 1 ลิตร

฿ 160.00

PTT ปตท ออโต้ แม็ท 5 ลิตร

฿ 475.00

PTT ปตท ออโต้ แม็ท 1 ลิตร

฿ 115.00

PULZAR เพาวซ่าร์ ทรานซาเมติค มัลติ-วิฮีเคิล CVTF

฿ 245.000

PULZAR เพาวซ่าร์ ทรานซาเมติค มัลติ-วิฮีเคิล ATF

฿ 230.00

Trane เทรน ATF DEX II ขนาด 5 ลิตร

฿ 435.00

Trane เทรน ATF DEX II ขนาด 1 ลิตร

฿ 115.00

TRANE เทรน ATF DEX III 1 ลิตร

฿ 120.00

TOYOTA โตโยต้า ATF WS

฿ 1,360.000

TOYOTA โตโยต้า น้ำมันเกียร์ CVT FLUID FE

฿ 1,060.00

TOYOTA โตโยต้า ชนิด T-IV

฿ 1,215.00

VALVOLINE วาโวลีน ATF+4

฿ 400.00

VALVOLINE วาโวลีน แม็กไลฟ์ ATF DEX/MERC ATF

฿ 265.00

Valvoline วาโวลีน เกียร์ CVT

฿ 290.000

VALVOLINE วาโวลีน ATF เด็กซ์รอน III 5 ลิตร

฿ 770.00

VALVOLINE วาโวลีน ATF เด็กซ์รอน III 1 ลิตร

฿ 180.00

VALVOLINE วาโวลีน ATF+4

฿ 400.00

น้ำมันเกียร์ธรรมดา

CALTEX คาลเท็กซ์ เกียร์ออยล์ GL-5 80W-90 5 / 85W-140

฿ 525.00

CASTROL คาสตรอล แอคเซล GL-5 80W-90 / 85W-140

฿ 610.00

ENEOS เอเนออส เกียร์ออยล์ GL-5 80W-90 / 85W-140 5 ลิตร

฿ 395.00

ENEOS เอเนออส เกียร์ออยล์ GL-5 80W-90 / 85W-140 1 ลิตร

฿ 155.00

PTT ปตท เกียร์ GL-5 SAE 90 / 140 5 ลิตร

฿ 400.000

PTT ปตท เกียร์ GL-5 SAE 90 / 140 1 ลิตร

฿ 100.00

PTTปตท LIMITED SLIP GEAR OIL 80W90 / 85W-140

฿ 185.00

Pulzar เพาวซ่าร์ เกียร์ลูบริแคนท์ 90 / 140 5 ลิตร

฿ 420.00 – 435.00

Pulzar เพาวซ่าร์ เกียร์ลูบริแคนท์ 90 / 140 1 ลิตร

฿ 95.00

PULZAR เพาวซ่าร์ เกียร์ GL- 5 EP 90 / 140 5 ลิตร

฿ 470.00

TRANE เทรน เกียร์ GL-5 เบอร์ 90 5 ลิตร

฿ 430.00

TRANE เทรน เกียร์ GL-5 เบอร์ 140 5 ลิตร

฿ 430.00

TRANE เทรน ซุปเปอร์ HD GL-1 90 5 ลิตร

฿ 395.00

TRANE เทรน ซุปเปอร์ HD GL-1 140 5 ลิตร

฿ 395.00

VALVOLINE วาโวลีน HP GL-5 85W90

฿ 575.00

VALVOLINE วาโวลีน HP GL-5 85W140

฿ 610.00

VALVOLINE วาโวลีน HP เกียร์ออยล์ 80W90 / 85W140

฿ 230.00

VALVOLINE วาโวลีน ซินพาวเวอร์ เกียร์ ออยส์ 75W90

฿ 515.00

VALVOLINE วาโวลีน MTF ซินโครแมซเกียร์ 75W85

฿ 270.00

น้ำมันเบรค

ATE น้ำมันเบรค เอเต้ B DOT3 (ฟ้า) 1 ลิตร

฿ 300.00

ATE น้ำมันเบรค เอเต้ B DOT3 (ฟ้า) 0.5 ลิตร

฿ 155.00

ATE น้ำมันเบรค เอเต้ SL DOT4 (เหลือง) 1 ลิตร

฿ 350.00

ATE น้ำมันเบรค เอเต้ SL DOT4 (เหลือง) 0.5 ลิตร

฿ 175.00

ATE น้ำมันเบรค เอเต้ SL6 DOT4 1 ลิตร

฿ 385.00

ATE น้ำมันเบรค เอเต้ DOT4 TYP 200 For Racing 1 ลิตร

฿ 640.00

MOBIL โมบิล เบรค ฟลูอิด DOT4 1 ลิตร

฿ 250.00

MOBIL โมบิล เบรค ฟลูอิด DOT4 0.5 ลิตร

฿ 140.00

PTT น้ำมันเบรค ปตท เบรค ซินเทติค DOT3 1 ลิตร

฿ 145.00

PTT น้ำมันเบรค ปตท เบรค ซินเทติค DOT3 0.5 ลิตร

฿ 90.00

SHELL น้ำมันเบรค เชลล์ เบลคฟลูอิค DOT3 1 ลิตร

฿ 205.00

SHELL น้ำมันเบรค เชลล์ เบลคฟลูอิค DOT3 0.5 ลิตร

฿ 110.00

STATES น้ำมันเบรค สเตทส์ เบรคฟลูอิค DOT3 1 ลิตร

฿ 130.00

STATES น้ำมันเบรค สเตทส์ เบรคฟลูอิค DOT3 0.5 ลิตร

฿ 70.00

น้ำมันอื่นๆ

PTT น้ำมันไฮโดรลิค ปตท ไฮโดรลิค VG 68

฿ 350.00

PULZAR เพาว์ซ่าร์ ไฮโดรลิค เบอร์ 32 / 46 / 68

฿ 295.00

TRANE เทรน น้ำมันไฮโดรลิค SUPER HD เบอร์ 32

฿ 370.00

TRANE เทรน น้ำมันไฮโดรลิค SUPER HD เบอร์ 68

฿ 370.00

TRANE เทรน น้ำมันไฮโดรลิค SUPER HD เบอร์ 1008

฿ 370.00

ปตท.ฟลัชชิ่ง ออยล์ FLUSHING OIL

฿ 315.00

SHELL เชลล์ ฟลัชชิ่ง ออยล์ 32

฿ 340.00

น้ำยาหล่อเย็น

HONDA น้ำยาหล่อเย็น ฮอนด้า พรี มิค คูลแลนท์ (เขียว) 4 ลิตร

฿ 315.00

HONDA น้ำยาหล่อเย็น ฮอนด้า พรี มิค คูลแลนท์ (เขียว/น้ำเงิน) 1 ลิตร

฿ 90.00 – 200.00

TOYOTA น้ำยาหล่อเย็น โตโยต้า Pre-mixed Super Long Life Coolant 3.785 ลิตร

฿ 415.00

TOYOTA น้ำยาหล่อเย็น โตโยต้า Pre-mixed Super Long Life Coolant 1 ลิตร

฿ 145.00

VALVOLINE น้ำยาหล่อเย็น วาโวลีน ซุปเปอร์คลูแลนท์ เขียว / ชมพู

฿ 130.00

TRANE เทรน ซุปเปอร์ นาโน คลูแลนซ์ เขียว/ชมพู

฿ 115.00

CASTROL RADICOOL น้ำยาหล่อเย็น คาสตรอล เรดิคูล

฿ 175.00

Castrol Radicool น้ำยาหล่อเย็น คาสตรอล เรดิคูล SF Premix

฿ 135.00

MOBIL น้ำยาหล่อเย็น โมบิล คูลแลนท์ (ผสมน้ำแล้ว)

฿ 200.00

ปตท.คลูแลนซ์ RADIATOR COOLANT

฿ 170.00

LIQUI MOLY ลิควิโมลี่ คูลแลนท์ เรดี้ มิกซ์ RAF 12+(ชมพู)

฿225.00

จาระบี

จาระบี จระเข้ SG 306 เบอร์3 0.5 กิโลกรัม

฿ 50.00

จาระบี จระเข้ SG 306 เบอร์3 1 กิโลกรัม

฿ 80.00

จาระบี จระเข้ SG 306 เบอร์3 2 กิโลกรัม

฿ 150.00

จาระบี จระเข้ SG 306 เบอร์3 5 กิโลกรัม

฿ 355.00

จาระบี จระเข้ SG 406 เบอร์2 0.5 กิโลกรัม

฿ 50.00

จาระบี จระเข้ SG 406 เบอร์2 1 กิโลกรัม

฿ 80.00

จาระบี จระเข้ SG 406 เบอร์2 2 กิโลกรัม

฿ 150.00

จาระบี จระเข้ SG 406 เบอร์2 5 กิโลกรัม

฿ 355.00

TRANE จาระบี เทรน ซุปเปอร์ HT 0.5 กิโลกรัม

฿ 90.00

TRANE จาระบี เทรน ซุปเปอร์ HT 1 กิโลกรัม

฿ 145.00

TRANE จาระบี เทรน ซุปเปอร์ HT 2 กิโลกรัม

฿ 280.00

TRANE จาระบี เทรน ซุปเปอร์ HT 5 กิโลกรัม

฿ 670.00

สินค้าอื่นๆ

WURTH น้ำยาล้างหัวฉีด เบนซิน / ดีเซล แบล็คไลน์ 125 มิลลิลิตร

฿ 175.00

Wurth สเปร์ยเคลือบเงาซิลิโคน 500 มิลลิลิตร

฿ 410.00

Wurth สเปร์ยทำความสะอาดกระจกรถแบบแอ็คทีฟ 500 มิลลิลิตร

฿ 195.00

Wurth น้ำยาล้างวาวส์หัวฉีดเบนซิล 300 มิลลิลิตร

฿ 410.00

WURTH น้ำยาขัดเคลือบเงาสีรถเก่า (เขียว) 1 ลิตร

฿ 1,155.00

WURTH น้ำยาขัดเคลือบเงาสีรถใหม่ (ชมพู) 1 ลิตร

฿ 1,215.00

Wurth น้ำยาทำความสะอาดเรือนปีกผีเสื้อ 500 มิลลิลตร

฿ 460.00

Wurth น้ำยาเอนกประสงค์ POWER-5 200 / 400 ML.

฿ 135.00 – 195.00

Wurth น้ำยาทำความสะอาดห้องเผาไหม้น้ำมันดีเซล 300 ML.

฿ 370.00

Wurth น้ำยาขจัดสนิม ROST OFF PLUS 300 ML.

฿ 360.00

Wurth หัวเชื้อน้ำมันเครื่องเบนซิลดีเซล 300 มิลลิลิตร

฿ 400.00

Wurth น้ำยาทำความสะอาดเรือนปีกผีเสื้อ 500 มิลลิลตร

฿ 460.00

WURTH จาระบีใส HHS 2000 500 มิลลิลิตร

฿ 530.00

Wurth สเปร์ยทำความสะอาดภายในรถ 500 มิลลิลิตร

฿ 475.00

Wurth น้ำยาขจัดสนิม ROST OFF PLUS 300 ML.

฿ 360.00

Wurth น้ำยาทำความสะอาดเบรค 500 ml.

฿ 210.00

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ 32 มิลิลิตร

฿ 65.00

CANA คาน่า แวกซ์ ขัดสี 220 กรัม

฿ 95.00

แว็คซี่ (Waxy) น้ำยาขัดและเคลือบเงา ขนาด 125 / 265 มิลิลิตร

฿ 65.00 – 120.00

BADAHL บาร์เดอร์ หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง B1 สำหรับรถใหม่ / B2 สำหรับรถเก่า 380 มิลลิลิตร

฿ 170.00 – 190.00

Liqui Moly น้ำยาเช็ดกระจก สูตรเข้มข้น ขนาด 250 ML.

฿ 525.00

MOTUL โมตุล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องยนต์ Engine Clean 0.3 ลิตร

฿ 510.00

กรองน้ำมันเครื่อง

      

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Flomax

฿ 70.00 – 155.00

ไส้กรองแอร์ Flomax

฿ 160.00 – 330.00

โซล่าเซลล์

      

โซล่าเซลล์

฿ 790.00 – 3,000.00